Zapraszamy na II nabór do Akademii Aktorskiej Artysta. Przesłuchania odbędą się 3 października (sobota) w naszej siedzibie, ul. Kopernika 1 w Rzeszowie (budynek NOT). Casting rozpocznie się o godzinie 16:00 i potrwa do godziny 20:00.

Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach jest wysłanie wiadomości mailowej na adres biuro@akademiaartysta.pl (w tytule: II nabór 2020/2021; w treści: imię, nazwisko, wiek kandydata bądź kandydatki, numer telefonu kontaktowego oraz w przypadku grup młodzieżowych i dorosłych informację o wybranym kierunku (musicalowy lub aktorski).).

W roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć na kierunku aktorskim lub musicalowym w następujących grupach:

KIERUNEK MUSICALOWY:

– grupa młodzieżowa (13-18 lat) – spotkania odbywają się w poniedziałki godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

– grupa dorosłych (18 +) – spotkania odbywają się we wtorki od godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

grupy weekendowe:

grupa dziecięca (8-12 lat) – spotkania odbywają się w soboty od godz. 8:30 do 13:30 (5h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 350 zł x 10 rat

grupa młodzieżowa (13-18 lat) – spotkania odbywają się w niedziele od godz. 8:30 do 13:30 (5h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 350 zł x 10 rat

KIERUNEK AKTORSKI:

grupa młodzieżowa (13-18 lat) – spotkania odbywają się w środy godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

grupa dorosłych (18 +) – spotkania odbywają się we wtorki godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną prosimy, aby na casting przyszły jedynie osoby bezpośrednio zainteresowane udziałem w przesłuchaniu. W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o obecność także rodziców/opiekunów lub pisemną zgodę na udział w castingu. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek założenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania 1,5-metrowego dystansu społecznego. Podczas trwania castingu nie ma konieczności przebywania w maseczce.

Sam udział w castingu jest całkowicie bezpłatny. Grupa zostanie utworzona w momencie przyjęcia do niej min. 10 osób.

zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w castingu_DO POBRANIA