Przesłuchania dla nowych studentów Akademii Aktorskiej Artysta odbędą się już 31.08.2019 r. (sobota) w  godzinach 10:00 – 16:00 w naszej siedzibie przy ul. Kopernika 1.

W tym roku szkolnym oprócz oferty zajęć musicalowych istnieje również możliwość rozpoczęcia zajęć na kierunku aktorskim.

Casting ma formę krótkiej rozmowy, podczas której kandydaci będą proszeni o wykonanie krótkiego zadania aktorskiego sprawdzającego ich predyspozycje i umiejętności. Nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania, jednak miłym zaskoczeniem dla komisji oceniającej będzie przygotowana piosenka, wiersz lub inna forma artystyczna, jaką chcielibyście zaprezentować.

Warunkiem udziału w castingu jest wcześniejsze wysłanie maila zgłoszeniowego z imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem kandydata bądź kandydatki na adres email biuro@akademiaartysta.pl w tytule maila wpisując „casting 2019/2020”.

W czasie cotygodniowych zajęć adepci Akademii Aktorskiej Artysta rozwijają swoje umiejętności pod okiem doświadczonych praktyków od lat związanych ze sceną teatralną i musicalową. Zajęcia w Akademii odbywają się zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, mają formę spotkań cotygodniowych (chyba, że wypada wolny dzień z uwagi na okoliczności kalendarzowe). Dodatkowo studenci Akademii Aktorskiej Artysta w trakcie roku szkolnego występują na deskach podkarpackich scen oraz przygotowują się do czerwcowej premiery.

Szczegółowe informacje dotyczące grup:

KIERUNEK MUSICALOWY:

juniorzy (5-7 lat) – zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 17:30 do 18:30 (1 h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 150 zł x 10 rat

– grupa młodzieżowa (13-18 lat) – spotkania odbywają się w poniedziałki godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

– grupa dorosłych (18 +) – spotkania odbywają się we wtorki od godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

grupy weekendowe:

grupa dziecięca (8-12 lat) – spotkania odbywają się w soboty od godz. 8:30 do 13:30 (5h), koszt uczestnictwa w zajęciach to:  350 zł x 10 rat

grupa młodzieżowa (13-18 lat) – spotkania odbywają się w niedziele od godz. 8:30 do 13:30 (5h) lub od 13:30 do 18:30 (5h), koszt uczestnictwa w zajęciach to:  350 zł x 10 rat

KIERUNEK AKTORSKI:

grupa młodzieżowa (13-18 lat) – spotkania odbywają się w środy godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to:  250 zł x 10 rat

grupa dorosłych (18 +) – spotkania odbywają się we środy od godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to:  250 zł x 10 rat

Nabór do Akademii Aktorskiej Artysta odbywa się przy okazji castingów na początku każdego nowego roku szkolnego. Nie ma możliwości dołączenia do Akademii w trakcie roku szkolnego, ze względu na fakt, iż przez cały rok grupy pracują na poczet czerwcowej premiery. W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o współobecność rodziców lub opiekunów. Sam udział w castingu jest całkowicie bezpłatny. Grupa zostanie utworzona w momencie przyjęcia do niej min. 10 osób.