Przesłuchania dla nowych studentów Akademii Aktorskiej Artysta odbędą się 5.09.2020 r. (sobota) w  godzinach 10:00-16:00 w naszej siedzibie przy ul. Kopernika 1 w Rzeszowie.

Casting ma formę krótkiej rozmowy, podczas której kandydaci będą proszeni o wykonanie krótkiego zadania aktorskiego, wokalnego i tanecznego sprawdzającego ich predyspozycje i umiejętności. Nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania, jednak miłym zaskoczeniem dla komisji oceniającej będzie przygotowana piosenka, wiersz lub inna forma artystyczna, jaką chcielibyście zaprezentować. W roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć na kierunku aktorskim lub musicalowym.

Warunkiem udziału w castingu jest wcześniejsze wysłanie maila zgłoszeniowego z imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem kandydata bądź kandydatki na adres email biuro@akademiaartysta.pl w tytule maila wpisując „casting 2020/2021” oraz w przypadku grup młodzieżowych i dorosłych informację o wybranym kierunku (musicalowy lub aktorski).

W czasie cotygodniowych zajęć adepci Akademii Aktorskiej Artysta rozwijają swoje umiejętności pod okiem doświadczonych praktyków od lat związanych ze sceną teatralną i musicalową. Zajęcia w Akademii odbywają się zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, mają formę spotkań cotygodniowych (chyba, że wypada wolny dzień z uwagi na okoliczności kalendarzowe). Dodatkowo studenci Akademii Aktorskiej Artysta w trakcie roku szkolnego występują na deskach podkarpackich scen oraz przygotowują się do czerwcowej premiery.

Szczegółowe informacje dotyczące grup:

KIERUNEK MUSICALOWY:

– grupa młodzieżowa (13-18 lat) – spotkania odbywają się w poniedziałki godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

– grupa dorosłych (18 +) – spotkania odbywają się we wtorki od godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

grupy weekendowe:

grupa dziecięca (8-12 lat) – spotkania odbywają się w soboty od godz. 8:30 do 13:30 (5h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 350 zł x 10 rat

grupa młodzieżowa (13-18 lat) – spotkania odbywają się w niedziele od godz. 8:30 do 13:30 (5h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 350 zł x 10 rat

KIERUNEK AKTORSKI:

grupa młodzieżowa (13-18 lat)

  • grupa I: spotkania odbywają się we wtorki godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat
  • grupa II: spotkania odbywają się w środy godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

grupa dorosłych (18 +)

  • grupa I: spotkania odbywają się we wtorki godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat
  • grupa II: spotkania odbywają się w środy godz. 16:30 do 19:30 (3h), koszt uczestnictwa w zajęciach to: 250 zł x 10 rat

Nabór do Akademii Aktorskiej Artysta odbywa się wyłącznie przy okazji castingów na początku każdego nowego roku szkolnego. Nie ma możliwości dołączenia do Akademii w trakcie roku szkolnego, ze względu na fakt, iż przez cały rok grupy pracują na poczet czerwcowej premiery.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną prosimy, aby na casting przyszły jedynie osoby bezpośrednio zainteresowane udziałem w przesłuchaniu. W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o obecność także rodziców/opiekunów lub pisemną zgodę na udział w castingu. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek założenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania 1,5-metrowego dystansu społecznego. Podczas trwania castingu nie ma konieczności przebywania w maseczce.

Sam udział w castingu jest całkowicie bezpłatny. Grupa zostanie utworzona w momencie przyjęcia do niej min. 10 osób.

zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w castingu_DO POBRANIA